ENERGO-SYSTEM S.A.

Siedziba: 
35-107 Rzeszów
NIP: 
8133353598
Kwota długu: 
115 864,00 PLN
Podstawa prawna: 
faktury, odsetki, rekompensata
Cena: 
115 864