Trade Group Limited

Siedziba: 
Majuro, Wyspy Marshalla
Kwota długu: 
10 844,65 PLN
Podstawa prawna: 
faktura
Cena: 
do negocjacji
Data powstania długu: 
lipiec 2014