Etex Rafał Kozłowski

Siedziba: 
55-040 Domasław
NIP: 
6971106833
Kwota długu: 
18930,00 PLN
Podstawa prawna: 
faktura
Cena: 
18 930 PLN
Data powstania długu: 
paździenik 20219